0212 553 54 55
info@montajburada.com
Merter, Güngören/İSTANBUL

CCTV Sistemleri Kısaltmalar ve Açıklamaları

 • AWB (Auto White Blance):Otomatik beyaz ışık dengeleme
 • BLC (Back Light Compensation):Arka Işık Dengeleme
 • BNC (Bayonet Neill-Concelman):Konektörü bulan mucidin isimlerinin baş harşeri
 • CCD (Charge-Coupled Device):Yüklenme iliştirilimiş araç
 • CCTV (Closed Circuit Television):Kapalı devre televizyon sistemi.
 • CIF (Common Intermediate Format):Orta Seviyeli Format
 • CMOS (Complimentary Metal-Oxide Semiconductor):Metal oksit yarı iletken
 • D&N (Day&Night):Gece&Gündüz
 • DIS (Digital Image Stabilization):Sayısal resim sabitleme
 • DNR (Digital Noise Reduction):Sayısal gürültü giderme
 • DSP (Digital Signal Processor):Sayısal işaret işleyen işlemci
 • DVI (Digital Visual Interface):Sayısal görsel arayüz
 • DVR (Digital Video Recorder):Sayısal Video Kayıt Cihazı
 • e-SATA (External- Serial Advanced Technology Attachment):Harici gelişmiş seri veri yolu teknolojisi
 • FullHD (Full High Definition):Tam yüksek çözünürlük
 • H-DVR (Hybride Digital Video Recorder):Hibrit, Sayısal Video Kayıt Cihazı
 • HD (High Definition):Yüksek çözünürlük
 • HDD (Hard Disk Drive):Hard Disk sürücü
 • HDMI (High Definition Multimedia Interface):Yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü
 • HD-SDI (High Definition – Serial Dijital Interface):Yüksek çözünürlüklü Seri Sayısal Arayüz
 • HS (High Sensitive):Yüksek hassasiyetli
 • HS-BLC (High Spotlight – Back Light Compansation):Yüksek Işık – Arka Işık Dengeleme
 • ICR (IR Cut Filter):Kızıl ötesi ışın kesme filtresi
 • IP (Internet Protocol):İnternet Protokolü
 • IR (Infra Red):Kızıl ötesi
 • LSC (Lens Shading Compensation):Mercek Gölge Dengeleme
 • NAS (Network Attached Storage):Ağ üzerinde yedekleme
 • NTSC (National Television System Committee):Amerika Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi.
 • NVR (Network Video Recorder):Network Video Kayıt
 • PAL (Phase Alternating Line):Faz değişen hat
 • PM (Privacy Masking):Özel Hayat Alanı Maskeleme
 • PoE (Power Over Ethernet):Ethernet üzerinden besleme
 • PSTN (Public Switched Telephone Network):Anahtarlamalı halk tipi telefon ağı
 • PSU (Power Supply Unit):Güç kaynağı birimi
 • PT (Pan-Tilt):Yukarı-Aşağı, Sağa-sola hareket
 • PTZ (Pan-Tilt-Zoom):Yukarı-aşağı, sağa-sola hareket, zoom
 • QCIF (Quarter Common Intermediate Format):Çeyrek Orta Seviyeli Format
 • RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks):Ekonomik disk dizisi yönetimi
 • SATA (Serial Advanced Technology Attachment):Gelişmiş seri veri yolu teknolojisi
 • SD Card (Secure Digital Card):Güvenli sayısal bellek kartı
 • SXVGA (Super Extended Video Graphics Array):Süper geliştirilmiş grafik dizisi
 • TVL (TV Line):Analog kameralarda çözünürlük birimi
 • USB (Universal Serial Bus):Evrensel Seri veri yolu
 • UTP (Unshilted Twisted Pair):Ekransız kıvrılmış kablo
 • UXGA (Ultra Extended Graphics Array):Ultra geliştirilmiş grafik dizisi
 • VGA (Video Graphics Array ):Video grafik dizisi
 • Vp-p (Peak to Peak Voltage):En alt ve en üst gerilim arası farkı
 • WAN (Wide Area Network):Geniş Alan Ağı
 • WB (White Balance):Beyaz ışık dengeleme
 • WDR (Wide Dynamic Range):Dinamik ışık dengeleme
 • XGA (Extended Graphics Array):Geliştirilmiş grafik dizisi
 • 3D-DNR (3 Dimension-Digital Noise Reduction):Üç Boyutlu Sayısal Gürültü Giderme